Möte angående värdegrund och policys

  • 7 jan 2024

Inbjudan för styrelsen och ledare i Kexholms SK 

Till mötet bjuds även alla intresserade medlemmar in

Plats: Hos Leif och Mariann i Svenshult.

När: Söndagen den 14 januari kl. 17:00

Detta är en årlig träff för att diskutera och förankra kubbens verksamhetsplan och policys.

Till nästa år måste klubben ha en värdegrund och policy för:

  • Mångfald- och inkludering
  • Hållbarhet
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS)
  • Antimobbning

Välkomna! 

Styrelsen